Skip to Content Contact Us

תקנון האתר

 

האתר הינו חנות אינטרנטית של חברת ליטל וואן סליפ בע”מ ח.פ 515886562, בכתובת : הדרור 1 תל מונד. 

 

* האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

 • 1.1 רכישת מוצר המוצעים באתר ו/או גלישה באתר מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
 • 1.2. כל אדם המבצע רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה
 • 1.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • 1.4. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד 
 • 1.5. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
 • 1.6. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 1. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

 

 1. חברת ליטל וואן סליפ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

 

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים.

 

 • 4.1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.
 • 4.2. הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 60 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשלא נעשה בהם שימוש.
 • 4.3.  בעת קבלת המוצר המוחזר תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
 • 4.4. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו העסקה תבוטל.
 • 4.5. תתאפשר החלפת מוצרים שנרכשו באתר המוצר יוחלף לאחר שהגיע בשלמותו, טרם בוצע בו שימוש כלשהו.
 • 4.6. עלות המשלוח עבור החלפת מוצרים היא 25 ש”ח וכל עוד שלא היה שימוש עבור החזרת מוצר לצורך ביטול עסקה עלות המשלוח היא 30 ש”ח.

 

 1. חברת “ליטל וואן סליפ בע”מ” מתחייבת לאספקת מוצר תקני, אם יש פגם במוצר בעת קבלת המשלוח החברה מתחייבת להחליפו בחדש.

 

 1. חברת “ליטל וואן סליפ בע”מ”  מתחייבת לספק את המוצר תוך 7 ימי עסקים. 

 

 1. כל הרוכש באתר מתחייב שהוא מעל גיל 18.
Back top top
דילוג לתוכן